Raden Werkudara Duwe Putra Cacahe

Pembarepe pandhawa yaiku raden. Raden Werkudara memiliki putra-putra sebagai berikut.


Werkudara

Raden Werkudara duwe pusaka aran Kuku Pancanaka Gada Rujakpala Ian Gada Lambitamuka.

Raden werkudara duwe putra cacahe. Raden Puntadewa uga diarani Yudhistira. Nakula satriya ing Sawojajar lan Sadewa satriya ing Bumi Retawu. Kastriyane ing Jodhipati utawa.

Kabeh putrane Pandhu iku disebut Pandhawa saka linggane tembung Pandhu lan Hawa kang tegese anak. Kastriyane ing Jodhipati utawa Tunggul Pamenang. Tetapi ia sesungguhnya adalah putra Batara Bayu dan Dewi Kunti sebab Prabu.

Awit putra angka loro mula Werkudara uga sinebut putra panenggaking Pandhawa. Sing dibasani mung Sanghyang Wenang lan Dewa Ruci. Di India yang kita saksikan serial di televisi anak Bima adalah Gatotkaca.

Prabu Pandhu Dewanata duwe putra cacahe lima. Werkudara tokoh wayan paling terkenal ini punya banyak versi termasuk juga masalah anak-anaknya. Raden Werkudara uga diarani Bratasena.

Prabu Pandhu Dewanatha duwe putra cacahe lima mula diarani Pandhawa Lima. Sesebutan liyane Bratasena Bimasena Haryasena Bayusiwi Jagal Abilawa Kusumadilaga Jayalaga. Ikut perang dan gugur di perang Baratayuda.

Play this game to review Other. Werkudara iku putrane Prabu Pandhu Dewanata Ian Dewi Kunthi sing angka kalih. Amarga putrane lima kakung kabeh mula diarani Pandhawa Lima.

Join Facebook to connect with Fani Putra Raden Werkudara and others you may know. Raden Gatutkaca putrane. Di India Drupadi adalah istri bersama.

Gunung Lejar II. Punthadewa Bima lan Arjuna. Raden Sadewa adalah salah satu Pandawa yang terkenal sebagai saudara kembar Nakula.

Kang kalebu Pandhawa yaiku. Werkudara iku putrane Prabu Pandhu Dewanata Ian Dewi Kunthi sing angka kalih. Sanajan suwene patang puluh dina patang puluh bengi lan akeh panggodane kakarone tetep mantep muja semedi.

Anggone muja semedi dikantheni rasa temen-temenan supaya kekarone keturutan duwe putra. Sesebutan liyane Bratasena Bimasena Haryasena Bayusiwi Jagal Abilawa Kusumadilaga Jayalaga. Kastriyane ing Jodhipati utawa Tunggul Pamenang.

Raden Pandudewanata krama karo Dewi Kunthi lan Dewi Madrim. Sang prabu kagungan putra cacahe lima lanang kabeh. Awit putra angka loro mula Werkudara uga sinebut putra panenggaking Pandhawa.

Raden Werkudara atau Bima merupakan putra kedua dari Dewi Kunti dan Prabu Pandudewanata. Awit putra angka loro mula Werkudara uga sinebut putra panenggaking Pandhawa. Ditambah lagi adalah Sutasoma yang merupakan anak Bima dengan Drupadi.

Bagi pemerhati wayang ada berapakah anak Bima. Sadewa memiliki istri bernama Dewi Srengginiwati putri Hyang Anantaboga di Saptapratala dari perkawinan itu ia mendapatkan dua orang putra yaitu Raden Sidapeksa. Awit putra angka loro mula Werkudara uga sinebut putra panenggaking Pandhawa.

Dadi yen micara tansah ngoko. Ing Mahabharata Pandhawa duwe bojo kang padha yaiku Dewi Drupadhi. Aji-ajine Bandung Bandawasa Ungkal bener Blabag Pengantol-antol Bayu Bajra.

Play this game to review Other. Sanajan mangkono Werkudara duwe watak setya tuhu marang guru bekti marang ibu teguh ing janji bela bebener mbrastha angkara dhemen tetulung tresna marang kadang adil. Putrane cacahe lima yaiku.

Sesebutan liyane Bratasena Bimasena Haryasena Bayusiwi Jagal Abilawa Kusumadilaga Jayalaga. Puntadewa minangka pembayun duwe watak wicaksana adil ambegdarma lan narima. Dhestharasta Pandhu lan Yamawidura.

Bathangane njanur gunung. Werkudara iku titisane Bathara Bayu. Raden Arjuna satriya kang sekti mandraguna kondhang baguse prigel lan pinter manah jejuluk lelananging jagadRaden Puntadewa dalah adhi-adhine duwe watak andhapasor.

Wacan kanggo soal nomor 1-5 Perang Baratayuda Prabu Abiyasa kagungan putra kakung telu. Itulah putra dari Raden Werkudara. Werkudara Bima Bahasa Jawa WERKUDARA Werkudara iku putrane Prabu Pandhu Dewanata Ian Dewi Kunthi sing angka kalih.

Raden Werkudara panengaking Pandhawa gedhe dhuwur gagah prakosa nduweni watak jujur. View the profiles of people named Fani Putra Raden Werkudara. Putra pembarep jenenge Raden Puntadewa sing dadi Ratu ana ing Amarta satriya jujur lan wicaksana duwe gaman jenenge layang jamus kalimusada jimat kalimat syahadat jimat sing bisa ngalahake mungsuh tanpa ngasorake.

To play this quiz please finish editing it. Werkudara iku titisane Bathara Bayu. Pokaż profile osób o imieniu i nazwisku Putra Raden Werkudara.

Ia adalah putra Prabu Pandudewanata dengan istrinya Dewi Madrim. Werkudara iku titisane Bathara Bayu. Pandhu dhaup kalian Dewi Kunthi peputra kakung telu.

Marga lanang kabeh mula diarani Pandhawa. Raden Arjuna uga. Bratasena utawa Werkudara iku ora bisa basa marang sapa wae.

Dołącz do Facebooka by mieć kontakt z Putra Raden Werkudara i innymi których możesz. Dene sing waruju kembar aran Nakula karo Sadewa. Joko Seger lan Rara Anteng b.

Sesebutan liyane Bratasena Bimasena Haryasena Bayusiwi Jagal Abilawa Kusumadilaga Jayalaga. Watake lugu jujur lan lilan. Dene karo Dewi Madrim peputra kakung kembar.

Raden Werkudara duwe pusaka aran Kuku pancanaka sing landhepe kaya lading pinyukur Gada Rujakpala Gada Lambita muka Alugara arupa Tumbak cendhak Bargawa arupa kampak gedhe. Puntadewa utawa Yudistira ratu ing Ngamarta Werkudara utawa Bratasena satriya ing Jodipatising panengah Janaka uga aran Arjuna satriya ing Madukara.

Read more